wiadomości>Szkolimy się

Szkolimy się

10 listopada 2022

W dniach 4 – 6 listopada w Łężeczkach odbyło się szkolenie środowiskowe dla członków zarządów klubów uczelnianych AZS z całego województwa wielkopolskiego. W szkoleniu udział wzięło 39 osób z aż 13 klubów uczelnianych z naszego województwa. Szkolenie trwało 3 dni.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty integracyjne w grupach, które zostały podzielone na dwa panele. W pierwszym panelu znalazły się zajęcia, które polegały między innymi na budowaniu zespołu poprzez dobrą zabawę, wzmacnianiu skuteczności działania w zespole, doskonaleniu komunikacji interpersonalnej, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, rozpoznawaniu strategii zachowań, wzrostu wzajemnego zaufania, budowaniu dobrych relacji, nauce aktywnego słuchania, określeniu profilu motywacyjnego. Natomiast drugi panel były to zmagania drużynowe związane ze wzmożoną aktywnością fizyczną takie jak: sztafeta, balonobitwa, węzeł gordyjski, czy sprawa dla reportera i wiele innych.

Drugi dzień szkolenia był dla nas bardzo ważny i wyjątkowy, gdyż 5 listopada 2022 roku to 103 rocznica powstania AZS Poznań. Pierwszy panel w tym szczególnym dniu rozpoczął się punktualnie o godzinie 9 rano od przedstawienia historii Akademickiego Związku Sportowego przez prezesa Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu Tomasza Szpondera. Następnie dyrektor biura OŚ AZS w Poznaniu przedstawiła najistotniejsze aspekty związane z finansami. Bartosz Gogolewski omówił organizację i udział w Akademickich Mistrzostwach Poznania i Wielkopolski (AMPiW) i Akademickich Mistrzostwach Polski (AMP), a następnie przeszedł do zajęć praktycznych w tym obszarze. Drugi panel o godzinie 14:00 otworzyli Marta Gębala i Fryderyk Musielak wykładem na temat Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS i sportu osób z niepełnosprawnościami. Po zajęciach teoretycznych Marta i Fryderyk przeszli do zajęć praktycznych. Uczestnicy rozgrywali mecze w boccia i golaball, co było hitem szkolenia. Dzień zakończył się uroczystą kolacją w rytmie muzyki i kolorowych świateł.

Trzeci, ostatni dzień szkolenia, to wystąpienia dotyczące EUSA i FISU. Temat ten uczestnikom szkolenia przybliżyli Michał Klauziński – członek ZG AZS oraz Tomasz Olszewski – koordynator weryfikatorów strefy A. Około południa podsumowania szkolenia dokonał Robert Woźniak. Wyjazd integracyjny spełnił swoją rolę poprzez cykl paneli, których celem było przygotowanie uczestników do budowania w swoich klubach i środowiskach akademickich wizerunku Akademickiego Związku Sportowego, upowszechnianie i promowanie kultury fizycznej oraz zaangażowanie do działania na rzecz AZS coraz większej liczby studentów. Szkolnie umożliwiło wielu uczestnikom odkrycie możliwości w zakresie aktywnego działania i kreatywnego myślenia oraz wyłoniło grupę liderów. Najważniejsza była ocena samych uczestników: „Grupa jest bardzo zadowolona ze zorganizowanego wyjazdu” – mówi studentka z Leszna. Uczestnik z Poznania z kolei podkreślił, że „wielu z nas w ogóle się nie znało, a po szkoleniu zostaliśmy przyjaciółmi i chcemy podejmować wspólne inicjatywy”. Natomiast studentki z Konina i Piły nie ukrywały, że „podczas wyjazdu poznałyśmy się bliżej, dzięki czemu dostrzegliśmy w sobie nawzajem nie tylko dobre koleżanki, ale również partnerki w przyszłych działaniach.”

Podsumowanie zakończyło się wręczeniem pamiątkowych gadżetów oraz nagród w quizach i konkursach, które trwały przez cały okres szkolenia.

Fundatorem nagród rzeczowych w quizach i konkursach był Dom Wydawniczy REBIS. Projekt został zrealizowany w ramach programu „Młodość Pełna Pasji” sfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Robert Woźniak

 

 

sponsorzy
Enea Poznań Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego REBIS Ministerstwo Sportu i Turystyki TALEX s.a. LOTTO Superliga Grupa MTP