ISIC-AZS to karta potwierdzająca członkostwo w Akademickim Związku Sportowym, dzięki której masz możliwość korzystania ze wszystkich profitów wynikających z posiadania legitymacji ISIC (dostęp do kilkudziesięciu tysięcy zniżek na całym świecie, potwierdzenie statusu studenta) oraz korzyści przeznaczonych wyłącznie dla członków AZS.

 

Kto może otrzymać kartę ISIC-AZS?
Każdy członek AZS, który jest studentem (bez ograniczenia wieku) lub uczniem i ma więcej niż 12 lat.

 

ISIC (International Student Identity Card) to…
…jedyny dokument potwierdzający status studenta i ucznia na całym świecie oraz gwarancja dostępu do kilkudziesięciu tysięcy zniżek na całym świecie w tym 4486 w Polsce. ISIC jest uznawany w 116 krajach świata i co roku korzysta z niego około 10 milionów osób na całym świecie.

 

Jakie korzyści daje karta ISIC-AZS poza systemem ISIC?
Posiadacze tej karty uprawnieni są do 10% zniżki na korzystanie z usług Centralnych Ośrodków Sportu Akademickiego w Wilkasach, Gdańsku – Górkach Zachodnich oraz Zieleńcu. Ponadto Organizacje Środowiskowe AZS oraz jednostki AZS mają prawo stosowania własnych ulg i zniżek obejmujących swoich członków AZS.

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)…
Posiadacz karty ISIC-AZS jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w AXA Polska S.A. na kwotę zgodną z wykupioną wersją legitymacji.

 

Gdzie wyrobić lub zaktualizować kartę ISIC-AZS?
Aby wyrobić lub aktualizować kartę ISIC-AZS należy udać się do swojego Klubu Uczelnianego AZS lub Organizacji Środowiskowej AZS (Biuro Zarządu Głównego AZS nie wyrabia ani nie aktualizuje legitymacji ISIC-AZS).

System internetowy legitymacji AZS i ISIC-AZS

———————————————————————————————————————————————————————————

INFORMACJA O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 
Składka członkowska AZS minimalna począwszy od 1.10.2019 roku zostaje ustalona w wysokości:

SU* 6 500 zł – wariant I  (standard) –60zł
SU 25 000 zł – wariant II (komfort) – 100 zł 
SU 65 000 zł – wariant III (sport) – 985 zł
SU 6 500 zł /na 13 miesięcy/ -wariant IV (standard junior  na 13 miesięcy) – 60 zł

*SU – suma ubezpieczenia
 
Składka jest roczna obejmuje okres od 1 października 2019 – do 30 września 2020 lub przy wariancie IV  okres od 1września 2019  do 30 września 2020
 
Składkę członkowską należy wpłacać na nr konta:

BZ WBK 33 1090 1359 0000 0001 1984 4535

************************************************************************
 

  1. legitymacja ISIC-AZS – dla studentów i młodzieży szkół gimnazjalnych powyżej 12 lat
  2. legitymacja ITIC-AZS – dla nauczycieli, wykładowców i trenerów /międzynarodowa legitymacja  nauczycielska/
  3. legitymacja AZS – dla członków AZS nie będących studentami i  dla młodzieży do lat 12.

 

Całodobowa ochrona na całym świecie z ubezpieczeniem  NNW

w Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, tel.: (22) 469 69 69, kontakt@wiener.pl

 
Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia dostępny jest TUTAJ

————————————————————————————————————————————————————————————–

 

INFORMACJA O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Składka członkowska AZS począwszy od 1.10.2018 roku zostaje ustalona w wysokości:
Wariant I (standard) – 50 zł
Wariant II (komfort) – 90 zł
Wariant III (sport) – 700 zł
Wariant IV (standard junior na 13 miesięcy) – 50 zł

Składka jest roczna i obejmuje okres od 1 października 2018 – do 30 września 2019 lub przy wariancie IV okres od 1września 2018 do 30 września 2019.

Składkę członkowską należy wpłacać na nr konta:

BZ WBK 33 1090 1359 0000 0001 1984 4535

W ramach opłaconej składki, każdy członek AZS posiada ubezpieczenie NNW w wysokości uzależnionej od wybranego wariantu.
 w wariancie I suma ubezpieczenia wynosi 6 500 zł
 w wariancie II suma ubezpieczenia wynosi 25 000 zł
 w wariancie III suma ubezpieczenia wynosi 65 000 zł /znaczne zwiększenie kwoty ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela i obniżenie stawki sumy o 10 tyś w stosunku do zeszłego roku/.
 w wariancie IV suma ubezpieczenia wynosi 6 500 zł /na 13 miesięcy/

W roku akademickim 2018/2019 obowiązywać będzie następujący wzory deklaracji członkowskich:

deklaracjaAZS-2018-NEW

Możliwe warianty wyrobienia/przedłużenia legitymacji AZS:
a) legitymacja ISIC-AZS – dla studentów i młodzieży szkół gimnazjalnych powyżej 12 lat
b) legitymacja ITIC-AZS – dla nauczycieli, wykładowców i trenerów /międzynarodowa legitymacja nauczycielska/
c) legitymacja AZS – dla członków AZS nie będących studentami i dla młodzieży do lat 12.
d) znaczek opłaty członkowskiej AZS-ISIC – służący do przedłużenia członkostwa posiadaczom legitymacji AZS-ISIC i legitymacji ITIC-AZS
e) znaczek opłaty członkowskiej AZS – służący do przedłużenia członkostwa posiadaczom legitymacji AZS
f) deklaracje członkowskie – wzór wprowadzony w roku akademickim
2004/2005, a zmodyfikowany w roku 2013/2014 i 2018/2019 (patrz wzór powyżej “deklaracjaAZS-2018-NEW”).

Legitymację wyrobić/przedłużyć można tutaj: System internetowy legitymacji AZS i ISIC-AZS

——————————————————————————————————————————————————————————–

W roku akademickim 2017/2018 ubezpieczycielem członków Akademickiego Związku Sportowego jest firma TU SA GOTHAER, która na okres 1.10.2017 – 30.09.2018 oferuje cztery rodzaje polis NNW: “Standard”, “Standard junior”, “Komfort” i “Sport”.

INSTRUKCJA NA ROK 2017/2018 Druk przelewowy

——————————————————————————————————————————————————————————–

W sprawach ubezpieczenia z lat wcześniejszych prosimy o kontakt z Tobiaszem Nowackim: tobiasz.nowacki@azs.pl

 

sponsorzy
EneaPoznańUrząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoREBISMinisterstwo SportuTALEX s.a.