azs

Rada Środowiskowa KU AZS jest organem doradczym Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu w sprawach dotyczących działalności klubów uczelnianych AZS zrzeszonych w Organizacji Środowiskowej.
W skład Rady wchodzą prezesi klubów uczelnianych AZS oraz zastępcy kierowników studiów wychowania fizycznego i sportu.

Działalnością Rady kieruje przewodniczący, którym jest wiceprezes ds. upowszechniania kultury fizycznej powołany przez Zarząd Organizacji Środowiskowej. Funkcję tę pełni kol. Bartosz Gogolewski.

Członkowie Rady:

Bartosz Gogolewski – Przewodniczący Rady Środowiskowej

Emilia Ludwikowska

Jarosław Janowski

Rafał Nuckowski

Paweł Łojewski

Krzysztof Górny

Robert Szymański

Dominik Hromada

Robert Rejewski

Łukasz Jagielski

Agata Tomidajewicz

Sławomir Szymanowski

Andrzej Witkowski

Michał Marciniak

Dominik Wilczyński

Karolina Dopierała

Kacper Kubiak

Yurii Bojko

Bartosz Majchrzak

Patryk Waliński

Lidia Dudziak

Jarosław Bogucki

Szymon Świekatowski

Krzysztof Bączyk

Robert Matuszewski

Robert Woźniak – sekretarz Rady Środowiskowej

Kontakt

RŚ KU AZS Poznań
ul. Noskowskiego 25
61-705 Poznań
Tel. 61 853 03 60
Fax. 61 852 98 17

sponsorzy
Enea Poznań Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego REBIS Ministerstwo Sportu i Turystyki TALEX s.a. LOTTO Superliga Grupa MTP