azs

 
Rada Środowiskowa KU AZS jest organem doradczym Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu w sprawach dotyczących działalności klubów uczelnianych AZS zrzeszonych w Organizacji Środowiskowej.
W skład Rady wchodzą prezesi klubów uczelnianych AZS oraz zastępcy kierowników studiów wychowania fizycznego i sportu.
 
Działalnością Rady kieruje przewodniczący, którym jest wiceprezes ds. upowszechniania kultury fizycznej powołany przez Zarząd Organizacji Środowiskowej. Funkcję tę pełni kol. Wojciech Weiss. Kierownik SWFiS Politechniki Poznańskiej oraz Prezes KU AZS PP.
 
Członkowie Rady:

Wojciech Weiss PP – Przewodniczący

Jacek Jóźwiak – AWF

Jacek Adrian – AWF

Łukasz Stypa – UAM

Maciej Wojciechowski – UAM

Martyna Ciuksza –  UE

Rafał Wieruszewski – UE

Elżbieta Buszkiewicz-Nowak – UM

Karolina Dopierała – UP

Piotr Jur – UP

Katarzyna Świerczak – PWSZ Kalisz

Przemysław Świerczak – PWSZ Kalisz

Robert Szymański PWSZ Konin

Grzegorz Kapitan – PWSZ Leszno

Zenon Piątek – PWSZ Piła

Robert Sznura – WSB

Marek Kocik – WSB

Jacek Paradowski – WSEiT

Jakub Konarski – WSHiU

Piotr Kuś – WSHiU

Katarzyna Putz – WSHiG

Mariusz Walczak – WSKiZ

Andrzej Gumny – WSKiZ

Ryszard Świekatowski – WSL

Rafał Nuckowski – WSNHiD

Karol Hejne – WSPiA

Grzegorz Kobus – WSUS

Robert Matuszewski – WSUS

Piotr Sikorski – WSZiB

Grzegorz Pluciński – WSZiB

Mirek Mazur – WSZDdE

Cezary Młynarczyk – WSZKdE

Jakub Jastrzębski – SWPS

Maciej Biniek – UA

 
Funkcję Sekretarza Rady Środowiskowej sprawuje kol. Tobiasz Nowacki
 
Godziny pracy kol. Tobiasza Nowackiego:
 
Poniedziałek –   10:00 – 14:00
Wtorek –        10:00 – 14:00
Środa –            10:00 – 14:00
Czwartek –       10:00 – 14:00
Piątek –           10:00 – 14:00
 
Kontakt

RŚ KU AZS Poznań
ul. Noskowskiego 25
61-705 Poznań
Tel. 61 853 03 60
Fax. 61 852 98 17
Kom. 781-905-817
e-mail: tobiasz.nowacki@azs.pl

sponsorzy
EneaPoznańUrząd Marszałkowski Województwa WielkopolskiegoREBISMinisterstwo SportuTALEX s.a.