wiadomości>Azetesiacy, którzy odeszli w 2020 roku

Azetesiacy, którzy odeszli w 2020 roku

31 października 2020

Niestety w 2020 roku musieliśmy nagle pożegnać wiele naszych Koleżanek i Kolegów. Poniżej przedstawiamy sylwetki kilku zasłużonych dla środowiska akademickiego osób, które odeszły w ostatnich dwunastu miesiącach. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli.

 

Wojciech Chomicz – zawodnik sekcji koszykówki AZS Poznań, członek Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu , a w latach 1991-1992 wiceprezes; wieloletni prezes Wielkopolskiego Związku Koszykówki, sędzia, komisarz i wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki.

 

Czesław Konieczny – członek honorowy AZS, w latach 1949-1971 kierownik sekcji lekkoatletycznej w AZS Poznań, wieloletni członek Środowiskowej Komisji Rewizyjnej i Środowiskowego Sądu Koleżeńskiego AZS w Poznaniu. W latach 1988-2008 prezes Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki.

 

Sylwester Majewski – członek honorowy AZS, związany z AZS Poznań od 1949 roku; zawodnik, trener i w latach 1971-1979 kierownik sekcji lekkiej atletyki AZS Poznań; pracownik biura AZS Poznań odpowiedzialny za  inwestycje, wieloletni członek Środowiskowej Komisji Rewizyjnej i Środowiskowego Sądu Koleżeńskiego AZS w Poznaniu.

 

Maria Szymankiewicz – była główna księgowa Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu. Współpracowała m.in. z Zenonem Foryckim, Sławą Ziółkowską, Urszulą Krzemińską, Janem Klotzke. Pracowała w czasach sukcesów sportowych  m.in. Wojciech Fibaka, Elżbiety Grzeszczyk, Ryszarda Blaszki czy  Piotra Tobolskiego.

 

Leszek Tylkowski – trener sekcji szermierczej AZS Poznań od końca lat 70-tych ubiegłego stulecia. Jego wychowankami byli m.in. reprezentanci Polski Norbert Jaskot, Bogna Jóźwiak czy Katarzyna  Kędziora. Wieloletni II trener kadry narodowej.

 

Wojciech Weiss – członek honorowy AZS, związany z AZS Poznań nieprzerwanie od 1969 roku, najpierw jako zawodnik, później trener i działacz; członek Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu, a w latach 2001-2018 jego  wiceprezes ds. upowszechniania kultury fizycznej. Członek Zarządu Głównego AZS w Warszawie przez 4 kadencje. Od 1987 roku nieprzerwanie pracował na Politechnice Poznańskiej. Wieloletni dyrektor Centrum Sportu PP i prezes klubu uczelnianego AZS Politechniki Poznańskiej.

 

Marek Werle – zawodnik i trener sekcji piłki ręcznej AZS Poznań, wiceprezes ds. sportowych (1987-1993, 1996-1999) i prezes Zarządu Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu (1993-1996), pracownik  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a w latach 1987-1991 jego kierownik. Trener sekcji uczelnianych AZS UAM.

 

 

 

 

 

 

sponsorzy
Enea Poznań Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego REBIS Ministerstwo Sportu i Turystyki TALEX s.a.