wiadomości>Nowy system członkowski Planeta AZS

Nowy system członkowski Planeta AZS

6 października 2021

Generalna zmiana w działaniu systemu polega na obowiązku akceptacji wniosku o członkostwo przez osobę, która posiada dostęp do panelu Klubu. Dlatego też nie ma możliwości uzyskania członkostwa bez akceptacji ze strony Klubu.

 

W praktyce wygląda to następująco:
1. Po wypełnieniu formularza (odnawiamy członkostwo lub rejestracja jako nowy członek) zostaje on przesłany do Klubu.

 

2. Po weryfikacji zgłoszenia oraz akceptacji, na e – mail ze zgłoszenia zostaje przesłany link do płatności. Po uiszczeniu płatności dopiero zgłaszający zostaje członkiem Klubu.

 

3. Ubezpieczycielem jest firma PZU S.A.

 

4. Warianty wysokości składki członkowskiej na rok akademicki 2021/2022 oraz wysokość kwoty ubezpieczenia znajdują się poniżej:
– Polisa STANDARD NNW (6 500,00zł) + składka członkowska – 70 złotych
– Polisa KOMFORT NNW (25 000,00zł) + składka członkowska – 110 złotych
– Polisa SPORT NNW (65 000,00zł) + składka członkowska – 1000 złotych

 

5. Rodzaje legitymacji członkowskich AZS:
LEGITYMACJA AZS. Wszyscy członkowie AZS bez względu na wiek i status, w tym dzieci poniżej 12 roku życia, seniorzy, absolwenci, działacze.
LEGITYMACJA ISIC – AZS. Studenci bez ograniczenia wieku, uczniowie powyżej 12 roku życia.
LEGITYMACJA ITIC – AZS. Nauczyciele, wykładowcy akademiccy lub trenerzy.

 

UWAGA!
Wszystkie osoby, które w zeszłym roku zakładały konto na platformie SORGA otrzymają (na podany w systemie adres mailowy) link do odnowienia składek członkowskich.

 

Przy odnowieniu członkostwa lub w przypadku pierwszej rejestracji (nowy członek) oprócz właściwie wpisanych danych osobowych należy pamiętać przede wszystkim o:
– wyborze Klubu AZS w Poznaniu;
– sekcji;
– wariantu ubezpieczenia;
– odpowiedniego rodzaju legitymacji członkowskiej AZS (AZS, ISIC – AZS, ITIC – AZS);
– zdjęcia do legitymacji w formie elektronicznej;
– w przypadku uczniów/studentów o załączeniu skanu ważnej legitymacji na rok 2021/2022 lub zaświadczenia z uczelni;
– w przypadku wykładowców, nauczycieli, trenerów skanu zaświadczenia o zatrudnieniu w danej placówce.

W związku z tym, że nie jesteśmy operatorami systemu, wszelkie pytania w przypadku nie działania systemu, czy jakiś problemów systemowych, prosimy kierować na adres legitymacje@azs.pl.

sponsorzy
Enea Poznań Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego REBIS Ministerstwo Sportu i Turystyki TALEX s.a. LOTTO Superliga Grupa MTP