wiadomości > wydarzenia>Zebranie Zarządu

Zebranie Zarządu

23 czerwca 2017

Poznań, dnia 12 czerwca 2017 roku

 

 

                   Członkowie Zarządu

                  Organizacji Środowiskowej AZS Poznań

 

 

                            Serdecznie zapraszam na posiedzenie Zarządu Organizacji Środowiskowej

  AZS  Poznań,  które  odbędzie  się

 

w poniedziałek, 26 czerwca br. o godz. 18.00

w Collegium Da Vinci ul. Kutrzeby 10, Poznań /sala nr A 313, III ptr./

 

Porządek obrad:

 

1/ Omówienie wyników badania sprawozdania finansowego za  2016 rok. (ref. p. Aneta    

    Babula, główna księgowa).

2/ Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2016.

3) Walne Zebranie OŚ AZS Poznań – uchwała w sprawie zwołania i ordynacji wyborczej

   (ref.  T. Szponder).

4/ Wyniki sekcji wyczynowych w I półroczu 2017 (ref. kol. J. Muzolf).

5/ Podsumowanie studenckich rozgrywek środowiskowych  oraz startów w Akademickich    

   Mistrzostw Polski (ref. kol. W. Weiss).

6/ Przedstawienie i zatwierdzenie podziału środków z programu „Młodość Pełna Pasji” 2017

   ( ref. kol. E. Ludwikowska).

7/ Sytuacja finansowa (ref. kol. E. Ludwikowska).

8/ Sprawy różne.

 

Ze względu na konieczność przyjęcia sprawozdania finansowego

 proszę o niezawodne przybycie !

 

Serdecznie zapraszam !

     Tomasz Szponder

Prezes Organizacji Środowiskowej
Akademickiego Związku Sportowego

 

sponsorzy
Enea Poznań Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego REBIS Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu TALEX s.a.