wiadomości>JUBILEUSZ PROFESORA RYSZARDA WRYKA

JUBILEUSZ PROFESORA RYSZARDA WRYKA

16 września 2022

Ponad stu zgromadzonych gości w Sali Lubrańskiego, w głównym gmachu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Collegium Minus – było 13 września świadkami uroczystości jubileuszowej, wieńczącej 45 lat pracy naukowej, wydawniczej i działalności społecznej prof. dr. hab. Ryszarda Wryka.

Jubilat jest historykiem, związanym zawodowo z UAM od 1976 roku. Natomiast już w 1972 roku, na I roku studiów, związał się z Akademickim Związkiem Sportowym. Społecznikowską karierę rozpoczynał jako prezes KU AZS UAM. Przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej jako człowiek nauki, a zwieńczeniem tej drogi było nadanie Mu przez Prezydenta RP tytułu profesora zwyczajnego. Tytułowany „naczelnym historykiem AZS” jest m.in. autorem I tomu oraz redaktorem „Dziejów Akademickiego Związku Sportowego”, autorem „Dziejów Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 1919-2019” i de facto encyklopedycznego opracowania, cenionego nie tylko w sportowym Poznaniu, „Poznaniacy na igrzyskach olimpijskich 1924-2018”. Lista jego publikacji liczy ponad 300 pozycji, w tym 13 monografii.

Równolegle z pracą naukową na UAM uczestniczył także w ruchu wydawniczym. Pełnił funkcję dyrektora Wydawnictwa Poznańskiego (1993-2012), a następnie Wydawnictwa Nauka i Innowacje (2013-2012).

Azetesiak z krwi i kości. Był m.in. członkiem Prezydium Zarządu Głównego AZS, prezesem AZS Poznań, a obecnie, już od kilku kadencji, sprawuje funkcję wiceprezesa AZS Poznań ds. organizacyjnych. Za twórczość naukową został nagrodzony Złotym Wawrzynem Olimpijskim. Członek Polskiej Akademii Olimpijskiej, Członek Honorowy AZS od 2016 roku.

W trakcie podniosłej uroczystości jubileuszowej Profesora, moderowanej przez prodziekana Wydziału Historii, prof. UAM dr hab. Przemysława Matusiaka, okolicznościowe mowy, wspominające osiągnięcia i zasługi Jubilata, wygłosili: prorektor UAM – prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski, dziekan Wydziału Historii UAM – prof. dr hab. Józef Dobosz, kierownik Zakładu Historii Najnowszej na tym Wydziale – prof. dr hab. Stanisław Jankowiak, zastępca prezydenta Miasta Poznania – Jędrzej Solarski oraz prezes Organizacji Środowiskowej AZS Poznań – Tomasz Szponder. Odczytano także okolicznościowe listy, które przesłali Profesorowi m.in. byli rektorzy UAM – prof. dr. hab. Bogdan Marciniec i prof. dr hab. Bronisław Marciniak, prezydent Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak, a także prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzej Kraśnicki.

Spotkanie z Profesorem uświetnił recital artystki zapowiedzianej jako królowa koloratury – Marty Wryk, córki Jubilata. Zgromadzeni usłyszeli aż siedem pięknie wykonanych pieśni z repertuaru klasycznego i, w mniejszej części, rozrywkowego. Występ wzbudził niekłamany entuzjazm słuchaczy, którzy nagrodzili Martę Wryk gromkimi oklaskami.

Ostatnim akcentem uroczystości były słowa, skierowane do zgromadzonych przez jej bohatera, który we wzruszającej mowie wskazał na motywy i drogowskazy, jakimi kierował się i wciąż się kieruje w codziennym życiu, pracy oraz działalności społecznej. Profesor Ryszard Wryk zakończył wystąpienie podziękowaniami, złożonymi najbliższej rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom.

Piotr Kuś

sponsorzy
Enea Poznań Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego REBIS Ministerstwo Sportu i Turystyki TALEX s.a. LOTTO Superliga Grupa MTP