wiadomości>OSTATNIE POŻEGNANIE MATEUSZA WITKOWSKIEGO

OSTATNIE POŻEGNANIE MATEUSZA WITKOWSKIEGO

14 września 2021

Organizacja Środowiskowa AZS Poznań ze smutkiem żegna tragicznie zmarłego w dniu 8 września br., w wieku zaledwie 37 lat, doktora Mateusza Witkowskiego, dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Dr Mateusz Witkowski, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, związał się ze sportem akademickim w 2009 roku, podjąwszy pracę w SWFiS UAM. W 2013 roku obronił pracę doktorską. Jego sportową specjalnością był floret. Był m.in. trenerem koordynatorem sekcji szermierczej KU AZS UAM, laureatem nagród ministra sportu i turystyki oraz JM Rektora UAM, współautorem publikacji naukowych, organizatorem ważnych wydarzeń szermierczych. Zapamiętamy go jako wielkiego przyjaciela młodzieży studenckiej i sportu akademickiego. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba o ogromnych zasługach w upowszechnianiu i promocji szermierki.

Cześć jego pamięci!

sponsorzy
Enea Poznań Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego REBIS Ministerstwo Sportu i Turystyki TALEX s.a. LOTTO Superliga Grupa MTP