wiadomości>PRESTIŻOWA NAGRODA DLA PROFESORA RYSZARDA WRYKA

PRESTIŻOWA NAGRODA DLA PROFESORA RYSZARDA WRYKA

1 grudnia 2022

Pod koniec listopada br. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie wręczono nagrody Polskiej Akademii Olimpijskiej “Logos Olimpijski 2022” dla autorów najlepszych publikacji i rozpraw z zakresu nauk humanistycznych, społecznych oraz podejmujących zagadnienia olimpizmu i edukacji olimpijskiej. Kapituła, obradująca pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Dziubińskiego, wyróżniła dzieła, powstałe w okresie 2018-2021.

Po raz pierwszy w historii Kapituła przyznała nagrody “Logos Olimpijski” w kategorii publikacji książkowych. Wśród laureatów znalazł się prof. dr hab. Ryszard Wryk, wiceprezes Organizacji Środowiskowej AZS Poznań, wyróżniony za monumentalną pracę Poznaniacy na igrzyskach olimpijskich 1924-2018, opublikowaną w 2018 roku. Książka w encyklopedyczny sposób prezentuje postaci wszystkich 225 poznaniaków, którzy reprezentowali barwy Polski na letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich do 2018 roku.

W uroczystości, w trakcie której nagrodzeni twórcy otrzymali medale i okolicznościowe dyplomy, licznie uczestniczyli olimpijczycy i działacze ruchu olimpijskiego, a także reprezentanci środowisk naukowych i literackich z całej Polski. Laureaci przyjęli wyróżnienia z rąk prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Andrzeja Kraśnickiego, oraz przewodniczącego Polskiej Akademii Olimpijskiej, Józefa Lipca.

Prof. dr hab. Ryszard Wryk jest emerytowanym pracownikiem naukowym Wydziału  Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem m. in. 11 monografii i wielu artykułów. Członek Polskiej Akademii Olimpijskiej, od 2016 roku Członek Honorowy Akademickiego Związku Sportowego. Pełnił m. in. funkcję prezesa AZS Poznań.

Piotr Kuś

sponsorzy
Enea Poznań Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego REBIS Ministerstwo Sportu i Turystyki TALEX s.a. LOTTO Superliga Grupa MTP